تماس با ما

تهران – کیلو متر 13 جاده مخصوص کرج – بین گروه صنعتی بهمن و کاشی ایرانا – خیابان امید – کوچه اول غربی – برش و خم ورق آهن نیک نام

+98-21-4490-5656

+98-21-4490-5657

پروژه های انجام شده
تعداد سال سابقه کار
مشتری های راضی