برشکاری و خمکاری نیک نام

ماشین آلات ما

ما دارای ماشین آلات در سایز های مختلف جهت سرویس دهی بهینه برای نیاز پروژه شما هستیم

Free HTML5 Templates by freeHTML5.co

گیوتین

گیوتین هیدرولیک برش ورق

گیوتین 6000 میلیمتر طول تا ضخامت 20 میلیمتر

Guillotine 6000mm

خم ورق

پرس برک هیدرولیک خم ورق

پرس برک 6000 میلیمتر طول و نیروی 500 تن

Free HTML5 Templates by freeHTML5.co

گیوتین

گیوتین هیدرولیک برش ورق

گیوتین 3300 میلیمتر طول تا ضخامت 16 میلیمتر

Free HTML5 Templates by freeHTML5.co

خم ورق

پرس برک هیدرولیک خم ورق

پرس برک 3200 میلیمتر طول و نیروی 220 تن

تماس با ما

تهران – کیلو متر 13 جاده مخصوص کرج – بین گروه صنعتی بهمن و کاشی ایرانا – خیابان امید – کوچه اول غربی – برش و خم ورق آهن نیک نام

+98-21-4490-5656

+98-21-4490-5657

پروژه های انجام شده
تعداد سال سابقه کار
مشتری های راضی